Instytut świadczy specjalistyczne usługi dla instytucji sektora finansów publicznych,
samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w zakresie stosowania unijnych standardów zarządzania, kontroli, audytu, monitorowania oraz ewaluacji w procesie korzystania z funduszy strukturalnych oraz innych programów Unii Europejskiej.

Przeprowadza:

   - szkolenia kadry menedżerskiej i finansowo księgowej, biegłych rewidentów,
   - audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli i rewizji,
   - kontrole finansowe, audyty zewnętrzne oraz ewaluacje projektów i programów,
   - doradztwo w zakresie zarządzania, w tym opracowywanie procedur wdrożeniowych
   - opracowywanie projektów unijnych.

 

Jesteśmy wpisani do:
- ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie m. st. Warszawy pod nr 843 K.

- rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00023/2004.

 

2006 IAE Design: ME